Friday, June 25, 2010

Karat-karat Jahiliah

Setelah kelahiran Rasulullah dan pelantikan baginda sebagai Nabi akhir zaman maka berakhirlah zaman Jahiliah. Namun kesan jahiliah masih wujud sejak kerasulan baginda hingga ke hari ini. “Karat-karat Jahiliah” atau “Saki Baki Jahiliah” atau istilah yang lebih tepat “Rawasib Jahiliah” ialah kesan yang terhasil daripada zaman Jahiliah walaupun setelah kedatangan Islam.

Proses hidup yang kita lalui ini telah mendidik kita secara sedar atau tidak sedar, sehingga meninggalkan kesan yang melekat kuat pada lubuk hati dan jiwa kita. Tetapi kerana kita kurang memahami benar-benar tentang kehendak Allah atau sistem hidup yang dikehendaki oleh Allah, maka kita berada dalam satu keadaan yang tidak mengembalikan diri secara sedar dan faham untuk merujuk kepada Al Quran dan As Sunah Rasulullah SAW dan para sahabat. Malah kita tidak kembali dengan secara memahami Islam yang sudah sempurna, sebagai sistem hidup yang diredai oleh Allah SWT. Juga kita tidak kembali kepada ulama yang telah memahami Islam yang mampu membawa nikmat.

Tadarru Islami

Hasil daripada ini kita telah mengambil nilai-nilai yang tidak Islamik. Ditambah pula dengan keadaan Islam campur aduk dikongsi oleh faham kebangsaan (Asabiah). Masyarakat Islam tidak kenal Islam yang sebenarnya, tidak jelas (Tadarru Islami) iaitu konsep Islam yang sebenarnya.

Mereka memilih ulama yang tidak muktabar, ulama-ulama itu dianggap muktabar. Dalam suasana mereka mengambil ulama-ulama yang menyuarakan syariat Allah dalam suasana sistem demokrasi, dalam suasana kepentingan beberapa aspek ibadah sahaja ditekankan, dalam suasana ibadah sempit dilaksanakan begitu bersungguh-sungguh di samping mengagungkan dan puas hati dengan cara hidup pemerintahan yang tidak Islamik, maka dalam keadaan begini kita telah diproses oleh sistem dan masyarakat toghout. Proses ini telah menukar hati dan fikiran kita yang bersih sejak kecil kepada natijah-natijah yang tidak Islamik dari satu peringkat ke satu peringkat. Sejak kecil lagi kita disogokkan dengan berbagai-bagai-bagai ikrar penipuan serta mewujudkan suasana yang bertujuan meyakinkan kita pada sistem yang tidak Islamik.

Nilai Nasionalisme

Apa yang ketara sekali ialah nilai kebangsaan. Prinsip ini dididik dengan rukun negara, lagu negara, bendera negara dab berbagai-bagai-bagai cara lagi untuk memikat hati kepada nilai ini. Oleh itu, perlulah kita ingat dengan mengambil nilai kebangsaan bererti kita berkongsi dengan mereka yang tidak yakin kepada Islam. Ini terbukti apabila mereka menanamkan nilai kebangsaan lebih tinggi daripada nilai aqidah. Maka nilai “Aqidah Kebangsaan” menguasai nilai Islam. Jadi kita setiap hari dididik dengan nilai Melayu, tradisi Melayu, kempen-kempen kenegaraan dan sebagainya. Sedangkan pada hakikat sebenarnya nilai Islam lebih membawa kepada penyatuan, kemajuan dan kejayaan yang sungguh hebat dan luar biasa.

Seterusnya kita dididik dan diasuh berlumba-lumba dengan nilai kedaerahan dan kenegerian. Bila disebut orang Perlis maka berbanggalah dengan kePerlisannya sehingga orang bukan dari Perlis digelar “Orang Luaq”, Kelantan dengan keKelantannya sehingga orang bukan dari Kelantan digelar “Oghe Mlayu” dan begitulah dengan negeri-negeri lain. Nilai ini meresap ke dalam jiwa masyarakat kita dengan segarnya, malah nilai ini dipupuk dan digalakkan oleh orang bukan Islam. Soal aqidah terus dilupakan. Sekali lagi nilai aqidah tidak mendapat tempat yang utama dalam jiwa dan fikiran kita. Kita lihat nilai ini popular dan perlawanan bola sepak sehingga orang-orang Islam tidak lagi yakin dengan kekuasaan Allah tetapi sebaliknya yakin kepada kebolehan makhluk atau rekaan makhluk mengambil alih tempat. Jadi semua ini membawa nilai zahir sebagai kuasa pemutus seperti contoh kita cukup tertarik bila melihat yang zahir sebagai kuasa pemutus.

Perayaan Toghut

Dalam sistem tidak Islamik ini, wujud dengan banyaknya suasana yang menerima kebolehan zahir seperti badan cantik, ratu cantik dan lain-lain lagi. Begitu juga sistem ini mewujudkan suasana-suasana perayaan dan pengagungan hari-hari tertentu supaya masyarakat terikut-ikut dengan nilai mereka, seperti hari kebangsaan, hari Malaysia, hari pahlawan (dalam konteks pahlawan yang mempertahankan demokrasi), hari keputeraan duli, meraikan tokoh-tokoh yang menegakkan sistem yang dimurkai oleh Allah iaitu sistem yang direka oleh manusia.

Jadi suasana-suasana yang diwujudkan ini menyebabkan kita dididik dengan yang tidak Islamik. Begitulah berbagai-bagai hari lagi yang mendidik kita ke arah melupakan hari-hari yang sepatutnya kita ambil iktibar bagi meningkatkan keimanan. Hari keputeraan Rasulullah perlulah dirayakan dengan betul. Hari peringatan perang Badar patut dihidupkan semula. Begitulah juga AL Quran yang sepatutnya kita ambil sebagai dasar perjalanan hidup kita, seterusnya Islam sebagai akhlak yang sepatutnya kita contohi yang mana inilah yang kita wajib fahami, pelajari dan yakini. Seterusnya tradisi-tradisi Islamlah yang patut kita laksanakan merealisasikan Islam sebagai satu-satunya cara hidup.

Pada hari ini iaitu dalam suasana yang tidak Islamik, kita telah diberi kesempatan oleh masyarakat untuk memahami Islam, tetapi bukanlah Islam seperti mana yang Allah mahu sebaliknya Islam seperti mana yang masyarakat mahu (atau majoriti mahu). Jadi dalam keadaan menerima Islam seperti ini (Islam campur aduk), kita telah mengagungkan dan puas hati dengan undang-undang yang direka oleh manusia di Parlimen sedangkan kita sedar bahawa manusia tidak mempunyai hak mencipta undang-undang. Perkara seumpama ini telah menjadi biasa bagi kita dan masyarakat kita. Contohnya bila kita membaca surat khabar, kia dapati denda-denda dan hukuman-hukuman yang dikenakan oleh hakim (kononnya) kita rasa adil. Sebenarnya wajib kita ketahui, bahawa dengan menerima undang-undang rekaan manusia ia merupakan penyekat bagi kita untuk menerima undang-undang yang sebenarnya iaitu hukum-hukum Allah SWT. Jika kita tidak merasai hakikat ini, maka sebetulnya kita tidak dididik dengan perkataan lain hati kita tidak melalui proses pendidikan untuk memungkinkan kita merasai hakikat yang seumpama ini. Oleh itu, kita sangat-sangat dituntut untuk masuk ke dalam proses pendidikan (tarbiah) secara keseluruhan yang disusun dan dipimpin oleh Harakah Islamiah yang sebenarnya. Oleh itu apabila kita ingin diri kita terdidik (tarbiah), maka kita hanya akan menyertai tarbiah yang berbentuk gerakan iaitu Tarbiah Islamiah Harakiah.

Tarbiah Islamiah Harakiah

Dengan beradanya kita di dalam Tarbiah Islamiah Harakiah, maka barulah kita ada pendidikan yang akan membawa kita mempelajari dan memahami proses mendidik kembali hati dan fikiran kita. Begitu juga kita diberi tunjuk ajar supaya gerak geri dan tingkah laku kita selaras dan tidak terkeluar daripada syarak. Di luar daripada Tarbiah Islamiah Harakiah, proses ini tidak ditekankan. Proses untuk mendidik hatidan membawa kepada keseragaman, kesefahaman dan keseimbangan (wahdatul fikri) di antara anggota-anggota gerak juga tidak ditekankan.

DI dalam Tarbiah Islamiah Harakiah, hati merupakan sasaran dan perlu didahulukan. Hati-hati anggota dibawa untuk kembali mengenal Allah SWT sebagai Ilah, iaitu Tuhan yang disembah dalam semua hal, pada setiap masa dan di mana saja kita berada. Tarbiah Islamiah Harakiah juga mendidik hati-hati anggota untuk kembali kepada Rab sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa ke atas segala sesuatu yag dapat kita lihat dan ghaib. Di mana-mana saja, pada bila-bila masa dan dalam keadaan mana sekalipun, Allah tetap Berkuasa. Hati dididik untuk berhubung terus dengan Allah SWT mengesakan Allah SWT, mendaulatkan Allah SWT dan sentiasa merasai Allah SWT berkuasa dalam hati, fikiran dan tingkah laku. Di dalam didikan ini hati ditumpukan dahulu kerana bertolak dari hatilah akan timbul rasa hati, buah fikiran, tingkah laku dan gerak geri seseorang. Hatilah merupakan anggota yang mempunyai kekuatan yang akan melancarkan gerakan.

Di dalam hati sudah sedia ada sifat-sifat kasih, berani, sabar, kesungguhan, kemahuan, desakan dan begitu juga sifat-sifat benci, malas, takut, lemah dan lain-lain lagi. Jadi dalam Tarbiah Islamiah Harakiah, hati yang kasih dilatih untuk meletakkan kasih itu betul pada tempatnya. Oleh itu setiap anggota dilatih untuk mengambil tindakan sendiri, dalam meletakkan sifat-sifat yang baik ini, benar-benar berfungsi secara betul iaitu untuk memperhambakannya kepada Allah SWT semata-mata. Begitulah juga sifat berani, mestilah berani kerana Allah SWT, sifat sabar mestilah untuk melaksanakan perhambaan diri (ubudiah) kepada Allah SWT semata-mata. Begitu juga dengan sifat benci, mesti diletakkan pada tempatnya yang betul iaitu kita benci pada yang dilarang atau diharamkan oleh Allah SWT, benci kepada sistem yang tidak Islamik, institusi yang tidak Islamik, perlembagaan yang tidak Islamik, nilai yang tidak Islamik dan benci ini mestilah kerana Allah SWT. Begitulah sifat-sifat yang lain seperti kita lemah apabila diajak membuat, memikir, bersuka-suka dengan perkara-perkara yang tidak Islamik.

Daurah Tamayus

Inilah proses yang lurus yang ingin kita ikuti. Hati kita ingin kita dididik untuk mendapat sifat-sifat yang betul, iaitu Islamik. Proses ini akan berjalan sehingga kita mencapai sifat-sifat Muslim yang tulen, iaitu membawa natijah perbezaan Islam dan Kafir atau disebut Daurah Tamayus. Daurah Tamayus ialah proses yang perlu kita lalui kerana kita perlunya ada perbezaan. Perlunya ada perbezaan di dalam hati dan di dalam fikiran kita. Dengan ini insya Allah akan lahir gerak kerja, sistem hidup, undang-undang, sosial, kebudayaan, politik, akhlak yang betul-betul berbeza dengan yang tidak Islamik supaya ia menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah.

Saturday, February 21, 2009

عمالن اورڠ يڠ بيجق

كيت هندقله ممڤوڽاءي ڤرينسيڤ هيدوڤ يڠ جلس. كيت تيدق بوليه ممبوات سسواتو برداسركن مود اتاو مڠيكوت ايموسي. ڤرينسيڤ اكن منجاديكن سڬالا ڤميكيرن دان عمالن كيت تڬوه دالم دالم سبارڠ سيتواسي كادأن سكاليڤون. ميمڠ تيدق داڤت دينافيكن تيندقن مڠيكوت ايموسي اكن مڠحاصيلكن كرجا يڠ سوڠڬوه إخلاص دان كجايأن تنڤا باتسن، تتاڤي تنڤا ڤرينسيڤ يڠ بتول سساورڠ بوليه برتيندق مڠيكوت هاوا نفسو اتاو منجوروس كڤد سسواتو يڠ ممضرتكن.

ممڤوڽاءي توبوه يڠ كوات

اورڠ يڠ بيجق مستيله منجاڬ كصيحتن ديري. ڤرلو اد كقواتن فيزيكل. اونتوق ايت مڠكلك
كصيحتن يڠ اوڤتيموم دان برياده اياله عمالن سأورڠ يڠ بيجق.

ممڤوڽاءي اخلاق يڠ ترڤوجي

كارقتور بركاءيتن دڠن كصيحتن اورڬن توبوه بادن يڠ سإيمبڠ دان صيحت. كارقتور اتاو اخلاق اين هندقله برادا ڤد تاهڤ يڠ ترتيڠڬي. كصيحتن كسلوروهن اداله برڬنتوڠ كڤد كقواتن عقل اونتوق مڠاول اخلاق.

برواوسن جاوه

كيت ڤرلو سنتياس ممڤوڽاءي ڤرانچڠن، جدوال، تقويم دان مرنچڠ ماس هادڤن ڤد ستياڤ وقتو دالم ستياڤ تيندق تندوق سهارين. دالم بهاس يڠ موده كيت هندقله ممڤوڽاءي واوسن. اورڠ يڠ برواوسن سنتياس راسيونل دالم ستياڤ ڤربواتنڽ. تيندقن يڠ راسيونل منجامين كسجهترأن ديري سساورڠ د سمڤيڠ مڠحاصيلكن سسواتو يڠ برمنفعة ڤد ديري دان اورڠ لاين.

برڤوتينسي دان بكرجا

هيدوڤ يڠ برمعنى اياله هيدوڤ يڠ ممڤو مڽومبڠ كڤد ديري، كلوارڬ دان مشاركت. اورڠ يڠ بيجق اوليه اورڠ يڠ ممڤوڽاءي ڤوتينسي ديري. هيدوڤ سباڬاي ڤڠڠڬور اياله چونتوه اورڠ يڠ تيدق ممڤوڽاءي ڤوتينسي يڠ جلس. تتاڤي ڤكرجأن يڠ دلاكوكن هندقله برمنفعة ترهادڤ كرجا دان جوڬ ممبري ايمڤق ترهادڤ ديري سنديري. كرجا يڠ تيدق إخلاص اتاو سقدر ممبريكن منفعة كڤد ماجيكن اتاو تيدق ممبريكن منفعة كڤد ديري سأومڤام هيدوڤ سباڬاي بيناتڠ ترنق. ڤوتينسي يڠ سبنر اياله سومبڠن ديري ترهادڤ كرجا، ديري دان كلوارڬ اتاو دالم بهاس يڠ موده جاديله سأورڠ يڠ بوليه مڠحاصيلكن سسواتو.

عقيدة يڠ جلس

ڤميكيرن يڠ كرياتيف هندقله برتيتيق تولق كڤد فهمن يڠ بتول. فهمن يڠ سبنر يڠ دسانداركن كڤد عقيدة توحيد يڠ سبنر اكن منجاديكن سموا ڤڠحاصيلن درڤد ڤميكيرنڽ اداله بتول دان لوروس سرتا ممبريكن ايمڤق يڠ بسر ترهادڤ حاصيل كرجڽ. كقواتن عقيدة اين ڤرلوله دمنتڤكن دڠن عمل عباده يڠ بنر دان كورعكن يڠ تيڠڬي.

عباده يڠ بتول

والاوڤون برعباده ساڠت دتونتوت، تتاڤي اي هندقله دلقسانكن دڠن بتول. دالم اوروسن عباده، سكيراڽ تياد نس يڠ مڽوروهڽ مك عباده ايت حرام. سكيراڽ دالم اوروسن هارين، سكيراڽ اد نس يڠ ملارڠڽ مك اوروسن هارين ايت حرام. ڤماهمن عباده هندقله منجوروس كڤد منتوحيدكن دان ممبتولكن عقيدة كڤد الله. عباده يڠ دلاكوكن دڠن خشوق دان تواضع اياله عباده يڠ اكن ممبريكن حكمه سام اد د دنيا اتاو اخيرة.

كچكالن دان موجهاده

دالم اوسها اونتوق منجاڤا سڬالا ڤرينسيڤ، ديسيڤلين دان كچكالن اداله ڤركارا يڠ ڤنتيڠ. اي لبيه سسواي داصطلاحكن سباڬاي موجهاده. جيهت يڠ ڤاليڠ اوتام اياله جيهت ملاوان نفسو

ديسيڤلين منڤتي وقتو

ڤركارا يڠ امت ڤنتيڠ دالم سسواتو اوسها يڠ بنر دان برمنفعة اياله سنتياس منڤتي وقتو. تنڤا منڤتي وقتو، اوسها يڠ برمنفعة تيدق منداتڠكن معنى اتاو منوجو كڬاڬالن. اوسها اونتوق منڤتي وقتو اياله اوسها يڠ مڠابيل كيرا ڤرانچڠن، كقواتن، كعزمن دان ڤميكيرن يڠ كرياتيف.

ڤڠوروسن يڠ چكڤ

ستياڤ كجادين اداله برادا دالم كادأن يڠ سوڠڬوه تراتور دان لڠكڤ. اوليه ايت ڤكرجأن جوڬ ڤرلوله دلاكوكن دڠن تراتور دان سمڤورنا. اي مليبتكن ڤرانچڠن يڠ برواوسن دان داي ڤميكيرن يڠ كرياتيف. دڠن منيڠكتكن عباده كڤد الله، كيت اكن موده منداڤت الهام يڠ بنر اونتوق مڠاتور دان مرنچڠ سسواتو ڤكرجأن. حاصيل كرجا يڠ تراتور اكن ممودهكن اوروسن دان ممبريكن منفعة يڠ ساڠت بسر.

برمنفعة

متلامت سڬالا-ڬالا يڠ دلاكوكن اياله اونتوق منداتڠكن كموداهن، كمعمورن، كسجهترأن، كسلامتن، منچاڤأي چيتا-چيتا يڠ كسمواڽ اين ممبريكن منفعة يڠ بسر. ببراڤ ستراتيڬي يڠ باءيق ڤرلو دعمالكن سوڤاي حاصيل كرجا منداتڠكن منفعة اياله ڤرلو مڠنل دان ممهمي سموا كادأن درڤد كڤيمڤينن هيڠڬ ك اكر اومبي. داڤت مليهت دڠن مڠتاهوي سڬالا ڤرانچڠن سماس دان اكن داتڠ. مڠواساءي دان ممهمي سڬالا ڬرق كرجا. دالم حال اين اورڬانيساسي كرجا يڠ دجالنكن هندقله سچارا برڤريڠكت-ڤريڠكت دان برتاهڤ-تاهڤ ساتو ڤرساتو. سأورڠ يڠ چكڤ اياله اورڠ يڠ تله ملالوءي سموا ڤريڠكت دان تاهڤ اين دري باوهن سچارا تراتور سهيڠڬ ك ڤريڠكت اتسن. اورڠ يڠ تروس ناءيق منجادي ڤميمڤين اتاو تروس ملاكوكن كرجا يڠ بسر تنڤا ترلبيه دهولو ملالوءي تاهڤ يڠ رنده كموڠكينن اكن برهادڤن دڠن ككليروان يڠ اكن منجادي فكتور كڬاڬالن دالم اوسها مڽومبڠ منفعة كڤد اورڠ لاين

  كدودوكن سسواي كراجأن دان ڤميمڤين

  مريك يڠ چكڤ مڠاتور، برهادڤن دڠن چابرن كعاديلن دان كباجيكن رعيت اياله ڤيهق يڠ ڤاليڠ سسواي منجادي ڤمرينته دان منتدبير كراجأن

  ڤيهق يڠ ممڤوڽاءي كڤانداين لوار بياسا دري سڬي ڤميكيرن كريتيكال، چكڤ دالن كڤنتيڠن ميتيريال ﴿كبنداان﴾، برڤڠالمن دالم كرجا-كرجا كونسڤيرسي، ڤروك سا دالم بيدڠ ڤرنياڬان اداله سوڠڬوه سسواي برادا د كدودوكن ڤمبڠكڠ. اين كران ڤمبڠكن يڠ چكڤ اكن ممستيكن كماجوان نڬارا.

  دالم تيندقن اونتوق ملنتيق سساورڠ سباڬاي ڤميمڤين، اتاو كتوا اتاو ڤڠروسي اتاو يڠ دڤرتوا اتاو توڠڬق دالم سسواتو اورڬانيساسي ڤرلوله سساورڠ يڠ اد "كابل" اتاو تالي يڠ بوليه برهوبوڠ دڠن سسواتو ڤيهق يڠ لاين. ملنتيق مريك يڠ تيدق اد "كابل" اين اكن مڽببكن سسواتو اورڬانيساسي ايت ترڤوتوس هوبوڠن دڠن كواس يڠ لبيه بسر.

  دالم اوسها اونتوق ملنتيق سساورڠ يڠ ممڤوڽاءي كابل دڠن كواس يڠ بسر، اينديۏيدو اين هندقله سأورڠ يڠ ممڤوڽاءي كورعكن دان كعاليمن يڠ تيڠڬي. كقواتن دالم علمو دان عمل عبادهڽ كڤد الله اداله ڤتاندا اينديۏيدو اين ممڤوڽاءي كابل دڠن كواس يڠ امت بسر. ڤرلو دايڠت بهاوا كجايأن دان كمعمورن سسبواه نڬارا بوكن برڬنتوڠ كڤد اوسها ڤميمڤين نڬارا ايت، تتاڤي حقيقة سبنرڽ اياله بنتوان درڤد الله. مميليه ڤميمڤين يڠ جاوه هوبوڠنڽ دڠن الله برمقصود ملتقكن نڬارا جاوه درڤد ڤرتولوڠن الله.

  سڤاتوتڽ كراجأن هندقله برتيندق منڬقكن حكوم الله دان ڤمبڠكڠ ڤولا برتيندق ممبڠكڠ حكوم الله. كدودوكن يڠ تڤت اين اكن منجامين كماجوان دان ككايأن رعيت دان مناءيقكن مرتبت سسواتو نڬارا. سسواتو يڠ امت سيلڤ برلاكو دالم دنيا هاري اين اياله ڤرانن ڤمبڠكڠ يڠ ترساله كدودوكن ايايت برادا د كدودوكن ڤمرينته نڬارا. ڤمرينته تيدق بوليه ملاكوكن دوا ڤكرجأن دالم سسواتو ماس اتاو ملاكوكن ڤكرجأن يڠ سڤاتوتڽ دلاكوكن اوليه ڤيهق ڤمبڠكڠ. مقصودڽ ڤمرينته تيدق بوليه برتيندق سباڬاي ڤمبڠكڠ. سكيراڽ اين تروس برلاكو، ڤمرينته تيدق داڤت ممباڠونكن نڬارا، مڽومبڠ كڤد ككايأن دان كميواهن رعيت. جك ڤمرينته برتروسن تيدق ماهو منڬقكن حكوم الله ماله ممبنته اوسها اونتوق مڠتقكن حكوم الله، مك سلايقڽالاه ڤمرينته اين منوكر كدودوكنڽ ك تمڤت يڠ سڤاتوتڽ.

   Monday, February 16, 2009

   ڤندوان رجوكن دعوة

   اوسها دعوة يڠ دجالنكن اوليه رسول الله سوڠڬوه برسيستيمااق، ترسوسون دان دالهامكن اوليه الله سباڬاي موديل دعوة ترباءيق. جالن اين تله دسوسون اوليه علماء٢ موكتابر ترحداولو. موديل اين تله دسوسون سمولا دان دباڠونكن دالم بنتوق ڤركتيكل اوليه جماعه إخوان مسلمين يڠ دأساسكن د مصر.

   حديث صلسا

   بوكو اين مروڤاكن ساله ساتو باهن هيمڤونن چاتتن چرامه-چرامه اس شهيد حسنالبننا يڠ دچاتت اوليه ساله سأورڠ ڤلاجرڽ. بوكو اين مروڤاكن ساله ساتو ارتيفق اصلي دالم ڬرقن إخوان مسلمين.

   مجموع راساق

   ريساله هيمڤونن – سوسونن درڤد سموا چرامه-چرامه دان سيستم تربية يڠ دسمڤأيكن كڤد علماء-علماء إخوان. مجموع راساق سوڠڬوه لڠكڤ دان مڽلوروه سهيڠڬ بوليه دأڠڬڤ سباڬاي تيك س اساس ڬرقن إخوان.

   مجموع راساق ماسيه عموم دان ممرلوكن حجه اونتوق منرڠكنڽ. دالم ڤروسيس تربية، تاجوق يڠ ساڠت بسر درڤد مجموع راساق اتاو سوكتن إخوان اياله ريساله تا'ليم ﴿ريساله علمو﴾. ريساله تا'ليم مروڤاكن ساله ساتو تاجوق دالم مجموع راساق. اي ممڤوڽاءي هورايان يڠ سوڠڬوه بسر دان ستياڤ ساتوڽ دجلسكن دڠن ترڤاينچي. درڤد ريساله تاعاليم ترداڤت هورايان٢ كڤد روكوم بيعه، ثواباق ﴿ڤرينسيڤ / ڤركارا ڤرلو اتاو تيدق ڤرلو﴾ دان اصول اسرين ﴿شرح اصول ٢٠﴾. روكون بيعه ڤولا دهوراي لاڬي كڤد ساتو ڤرساتو سڤرتي الفهمو، الطاعة، الإخلاص، العمل، الجهاد دان سباڬايڽ. اصول اسرين ڤولا ستياڤ اصول ايت جوڬ ممڤوڽاءي هورايان-هورايڽ جوڬ. انتارا رجوكن٢ ترمشاور دالم تاجوق ريساله تعليم انتاراڽ اياله;

   1. توليسن٢ اوليه فتطي ياكن سڤرتي مدها يعني اينتماعيل الاسلام ﴿اڤ ارتيڽ ساي مڠانوت اسلام﴾.
   2. توليسن٢ اوليه يوسف قارداوي ﴿علماء اخوان﴾. يوسف قارداوي باڽق مڽوسون علمو٢ فقه. سيستم ڤنديديقن اڬام اسلام د مليسيا ڤد ڤريڠكت ڤي عيمر دان سڤي عيم اياله علمو فقه.
   3. توليسن-توليسن اوليه مصطفى مشيور.
   4. توليسن-توليسن درڤد ابن قيم الجاوزيييه.
   سلاين رجوكن، ريساله تعليم ممرلوكن كرتس كرجا حاصيل درڤد بيڠكيل-بيڠكيل دعوة دان ڤرلو دسدياكن باهن-باهن دعوة. چونتوهڽ باهن تربية اونتوق ستياڤ ڤريڠكت اتاو كومڤولن ﴿سڤرتي ڤرا-سكوله، سكوله رنده، سكوله منڠه، اونيۏرسيتي، رماج، اولاد، بانت، ڤمودا / شابب، بليا، ورڬ توا﴾. اي سوڠڬوه سوبجيكتيف دان اخيرڽ وجود راتوسن ريساله-ريساله دان كرتس كرجا يڠ ڤنوه كوميتمن / التيزم / بروبودياه. إخوان إندونيسيا ددعوا تله مڽياڤكن كسلوروهن بيڠكيل-بيڠكيل اين.

   رجوكن عموم لاين دڬلر سباڬاي “اصول دعوة“. اصول دعوة اياله باهن-باهن بنتوان كڤد ڤروسيس دعوة يڠ دسوسون اوليه علماء-علماء إخوان. باهن-باهن اين لڠكڤ مڠاندوڠي عنصور-عنصور تربية، كرجا يڠ كوميتمن دان كفهمن يڠ جلس. انتارا باهن ترسبوت اياله;

   سيراه – رجوق كڤد;
   1. الفيق السيراه
   2. نور الياقين
   3. منهاج هالاقي في سيراه نباوييه

   تفسير – رجوق كڤد في زيللالقرءان ﴿د باوه نأوڠن القرءان﴾. في زيلل دسوسون اوليه سيد قوتوب.

   ببراڤ ڤنجلسن اتاو عموم مڠناءي ڬرقن إخوان، يڠ ڤاليڠ لازيم دكنلي اياله سڤرتي;

   1. المونطلاق ﴿لڠكه برمولا﴾. اين اياله ڤندكتن تراول اونتوق ممڤركنلكن دعوة دان باهن اونتوق ممبري كسدرن اتاو ممبوك ميندا.
   2. الاوايق ﴿همبتن دعوة﴾.
   3. الراكاإق ﴿ڤلمبوت هاتي﴾.

   كبيبسن برسوارا دالم توليسن جاوي

   كلبيهن سسواتو علمو منجاديكن سساورڠ ايت اد كلبيهن كبيبسن، ككواسأن دان كڤواسن جيوا. ايت له يڠ دڬلر دالم ڤريبهاس ايڠڬريس برمقصود "ڤڠتاهوان اداله كواس".

   د مليسيا، بهاس ملايو رومي تيدق اد اد كبيبسن اونتوق برسوارا. ترداڤت ڤڠڬوناان ببراڤ بهاس يڠ امت بيبس دان تيدق تركوڠكوڠ اونتوق دڬوناكن د نڬارا اين ايايت بهاس تاميل، بهاس ايڠڬريس، بهاس چينا دان يڠ ڤاليڠ بيبس اياله بهاس ملايو جاوي.

   ككباسن بهاس ايڠڬريس كيني تله مولا ترهاكيس اڤابيلا ببراڤ اخبار تبلويد بهاس ايڠڬريس تله دبري امران ترهادڤ كبيبسنڽ. ڤركارا اين بلوم ڤرنه برلاكو ترهادڤ اخبار بربهاس چينا دان تاميل. كبيبسن برسوارا اين ترجادي كران فكتور ڤڠڬوناان بهاس ترسبوت يڠ تيدق ملواس.

   فكتور لاين اياله كران كورڠڽ ڤمباچ بهاس ترسبوت لنترن كورڠڽ ادون ترهادڤ كبيبسن برسوارا يڠ دتوليس اوليه بهاس٢ ترسبوت.

   ڤركارا اين منجاديكن توليسن جاوي بهاس ملايو منجادي توليسن ڤاليڠ بيبس، ڤواس دان مرديك اونتوق دڬوناكن باڬي مڽاتاكن ڤنديرين دان كبنرن.

   د مليسيا، كيت بوليه ڬوناكن توليسن جاوي اونتوق مڽاتاكن كبنرن، مڠڬقكن كعاديلن تنڤا باتسن، سكتن دان سباڬايڽ كران مريك يڠ كوروڤ، ظاليم، منينداس رعيت، رنده اخلاق دان ڤرينسيڤڽ اداله مريك يڠ سباهاڬين بسرڽ اداله بوتا جاوي!

   تيدق مستحيل، سواتو هاري ننتي توليسن جاوي اياله توليسن كود رهسيا اونتوق مڽيباركن معلومت كبنرن سچارا بيبس. مريك يڠ ماهير جاوي تنتو تيدق اكن سڠڬوڤ خيانت دڠن ڤرڬرقن٢ دان ڤرجواڠن اونتوق منڬقكن اڬام الله.

   جاوي اداله كواس!

   اونتوق بلوڬ برتوليسن جاوي Google Adsense

   ڤوليسي Google Adsense منتڤكن اونتوق مونچول دالم سسواتو بهاس سهاج

   انتارا بهاس يڠ دبري كاوتامأن اياله بهاس ايڠڬريس. بهاس ايڠڬريس يڠ بتول ايجأنڽ سرتا ستروكتور ايات يڠ اساس تله ملايقكن بلوڬ اين دأڠڬڤ سباڬاي بلوڬ يڠ بربهاس مڠيكوت ڤوليسي
   (ڬوڬيل ادسين = Google Adsense)

   ڤڠڬوناان بهاس ايڠڬريس يڠ ساله ايجأن دان ستروكتور اياتڽ اكن دأڠڬڤ سباڬاي سڤم اتاو بلوڬ تيروان
   (سڤم = spam)

   بلوڬ دالم بهاس ملايو اتاو إندونيسيا دداڤتي تيدق ترداڤت دالم ڤوليسي يڠ دتتڤكن. سكيراڽ سساورڠ بلوڬڬر ايڠين بلوڬ بهاس ملايو اتاو بهاس إندونيسياڽ مونچول اكلان ڬوڬيل ادسين
   (اكلان ڬوڬيل ادسين = Google Adsense Advertisment)

   عقيبتڽ اد بلوڬڬر ملايو دان إندونيسيا اكن ملاكوكن تريق اتاو ڤنيڤوان اونتوق ممونچولكن اكلان ترسبوت د بلوڬ ماسيڠ٢. چارا اين اداله ملڠڬر ڤوليسي ڬوڬيل دان بوليه مڽببكن اكاءون ڬوڬيل ادسين مريك دسنارايهيتمكن
   (تريق "توڤي هيتم" = Don't do Tric Black Hat)

   تتاڤي، ترداڤت كلمهن ترهادڤ ڤوليسي اين باڬي بهاس اسيڠ يڠ بوكن مڠڬوناكن بهاس ايڠڬريس. انتاراڽ بهاس عرب. دالم بهاس عرب تيدق دتتڤكن ايجأن سباڬاي كاوتامأن اڤاته لاڬي ستروكتور ايات دان تاتابهاسڽ. د كسمڤتن اين، ڤڠڬوناان بهاس جاوي دتوروت دأڠڬڤ سباڬاي بهاس عرب اوليه ڤوليسي ڬوڬل ادسينستوليسن جاوي لبيه بركواس درڤد توليسن رومي

   توليسن جاوي لبيه بركواس درڤد توليسن رومي

   ڤڠابايان ڤڠڬوناان بهاس ملايو يڠ مروڤاكن بهاس يڠ امت دسايڠي دان بهاس اصلي ايايت بهاس يڠ تيدق منچيڤلق بهاس اسيڠ دان ممڤوڽاءي ڤمبنداهاراان ملايو يڠ ساڠت لواس بربنديڠ بهاس إندونيسيا تله منجاديكن بهاس ملايو برتوليسن رومي سباڬاي بهاس يڠ تيدق دأڠڬڤ ڤنتيڠ اوليه شريكت ڬرڬسي اينترنيت دنيا ايايت Google Inc.

   بريتا ڬمبيرا كڤد ڤنچينتا جاوي

   كراكوسن دان كتاماكن مأنسي يڠ مڽالهڬوناكن كواس يڠ ساتو كتيك دهولو ممنسوهكن ڤڠڬوناان توليسن جاوي دان تركيني مرنداهكه مرتبت بهاس ملايو دڠن ڤلقسانأن ڤڤڠاجرن مبلاجرن ساءين س دان ماتماتيك دالم بهاس ايڠڬريس روڤا٢ڽ ممبريكن حكمه كڤد توليسن جاوي

   ساي امت يقين دڠن ايذين دان كبسرن الله، ڤڠڬوناان توليسن جاوي اكن مولاي دعمالكن سمولا د مليسيا برمولا دڠن ڤڠڬوناان توليسن جاوي د بلوڬ٢ بهاس ملايو كسن درڤد ڤنريمأن ڬوڬيل ادسين ترهادڤ توليسن اين، ان شاء الله

   ڤنداڤتن ڤرتام ساي د ڬوڬيل ادسين

   موڠكين راماي يڠ ڤرنه ممڤروليه ڤنداڤتن ڬوڬيل ادسين اين دان موڠكين يڠ راس مستحيل اتاو بلوم ڤرنه ممڤروليهي سبارڠ ڤنداڤتن والاوڤون تله منچوباڽ بركالي٢. اوليه ايت، ساي ايڠين منونجوقكن بوقتي ڤنداڤتن يڠ تله دتونتوت درڤد كترليبتن ساي دالم ڤروڬرام ڬوڬيل ادسين سجق لبيه ستاهون يڠ لالو

   ڬمبر د اتس منونجوقكن ڤڽاتا ڤنداڤت ڬوڬيل ادسين ساي يڠ ڤرتام. ساي تله ملتقكن اكلان ڬوڬيل اين د دالم لبيه انم بواه بلوڬ دان حاصيلڽ ستله كيرا-كيرا سڤولوه بولن منوليس بلوڬ بربهاس ايڠڬريس سچارا تيدق بڬيتو اكتيف، ساي تتڤ ممڤروليه ڤنداڤتن اين، الحمدلله


   ڬمبر د اتس منونجوقكن بورڠ ويستن يونياون يڠ دڬوناكن اونتوق منونتوت بايرن درڤد ڬوڬلي ادسين
   Western Union from Google Inc. for me.

   اتس كسدرن اين ماريله كيت سام-سام ممرتبتكن توليسن جاوي سباڬاي توليسن يڠ منچليقكن كيت ترهادڤ توليسن القرءان

   Sunday, February 15, 2009

   ككالوتن د بندر د راج

   كبنچين رعيت ترهادڤ اينستيتوسي براجا سوده تيدق داڤت دبندوڠ لاڬي. د مان-مان تمڤت ﴿ دري ڤاسر دان كداي كوڤي هيڠڬ ك لوبي هوتيل دان ڤادڠ ڬولف﴾ دان ڤلباڬاي ڤريڠكت كدودوكن رعيت ﴿دري بوروه كاسر ك ڬولوڠن ايليت دان ڤروفيسسيونال﴾ سمواڽ منابوركن فتنه يڠ امت جيليق ددڠر ترهادڤ اينستيتوسي براجا د نڬارا اين

   كاوسن-كاوسن ايستان د سلوروه نڬارا دكاول كتات لبيه درڤد ڤڠكالن تنترا. باڽق جالن-جالن اوتام دتوتوڤ دان مڽببكن كسساكن د تڠه-تڠه ڤوست بندارايا

   ڤركارا اين امت مروڠسيڠكن. سڤرتي سداڠ برلاكو ڤرڤراڠن انتارا رعيت دان راجڽ سنديري. ادكه كدودوكن سلطان دان راج د نڬارا اين سداڠ امت ترانچم اتاو اين سقدر ريتوريك اونتوق منونجوقكن اينستيتوسي كسولتانن سداڠ دينچم اوليه سسواتو ڤيهق؟

   سياڤاكه يڠ بوليه تمڤيل اونتوق ممبوقتيكن سلطان تيدق ترليبت دالم رسواه، ساله ڬونا كواس دان كرونتوهن اخلاق كرابت دراج؟ هاڽ دڠن چارا اين سهاج داڤت مڠهنتيكن ككالوتن دان انچمن يڠ ممالوكن اينستيتوسي كسولتانن ملايو د نڬارا اين
   Sekiranya anda hanya melihat kotak-kotak kosong, ini ialah tulisan jawi. Sila klik link ini untuk mendownload tulisan jawi secara selamat dan percuma ke dalam komputer anda. Kemudian save ke dalam WINDOWS - FONTS

   ARIAL JAWI, ARIAL NASAKH and ARABIC TYPESETTING